9 Aralık 2010 Perşembe

Sağlık Haberciliğine Dair...


Herkesin söylemesi ve gereğini yapması gereken doğru cümle şudur: "Daha iyi, doğru ve sağlıklı bir 'sağlık medyası' için ben ne yapmalıyım?" Bunu söylediğimiz gün daha sağlıklı bir "sağlık medyamız" olacaktır.


Sağlık Bakanı: "Yeterli özen gösterilmeden yapılan sağlık haberlerinin halk sağlığına zarar verebilir."

BİZİM GAZETE'de 8 yıl süren "sağlık-medya" sayfası düzenlemenin ardından bana önerilen köşede yine aynı konuda yazı yazmaya başlamamın üzerinden de altı yıl geçti. "Sağlık için Medya, Medya İçin Sağlık" başlıklı bu köşede yayınlanan ilk yazımın tarihi "4 Kasım 2004".

O günden bu güne tam 299 yazı yazmışım, bu "300." yazı. TGC'ye, Bizim Gazete çalışanlarına ve okurlarına bu nedenle özellikle teşekkür ediyorum.

"Sağlık medya" ilişkisi herkesin yaşamı ve sağlığı için çok önemli olduğundan bir ömür boyu yazılsa bitmez. Bu köşede konuyu ele alırken, bilebildiğimce ve elimden geldiği kadarıyla, öncelikle sorumluların sorumluluklarını ortaya koymaya çalışıp, "yaptıklarını ve yapmadıklarını" ifade ediyor, sonra da neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum.

Bu temelde "sağlık hakkının gerekleri" ve buna yönelik olarak "toplumun gereksinimleri" ve bu doğrultuda "doğruların ve gerçekleri" ortaya koymayı hedefliyorum.

Durduğum nokta ise tıbbın, sağlık hizmetinin ve medyanın kesiştiği nokta. Burada yalnız ve yalnız "toplumdan yana ve hak temelli" bir bakışı ortaya koyabilmek ise en önemli amacım.

Tabip Odaları başta olmak üzere konunun "sağlıkçı" tarafı sürekli olarak "sağlık haberciliği ve medyası" konusunda değerlendirme ve yakınmalarını sık sık ortaya koyuyorlar. "Sağlık habercileri" de benzer biçimde eksikleri sürekli söylüyorlar.

Hastalar ve hizmet alanlar ise hemen her gün hem hizmet sırasındaki eksiklerden, hem de onların dile getirilmemesinden yakınıyorlar. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bunu yapmış ve Ankara'da yeni kurulan "Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD)"nin Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederken konuya değinmiş ve aynı konuya değinerek sağlık haberciliğinin öneminden ve eksiklerinden söz etmiş. (1)

Gerçekten de "doğru bilgilere dayanmayan sağlık haberleri tüm toplumu olumsuz etkileyebilir", gerçekten de "sağlık muhabirlerinin sorumlulukları büyüktür", gerçekten de "yeterli özen gösterilmeden yapılan sağlık haberlerinin halk sağlığına zarar verebilir." Tüm bunlar doğru ama onun sözleri de "uygulama ve hizmetin organizasyondan sorumlu kişi" ve nihayet "bir hekim" olarak yani "taraf" olduğu için dikkâte alınmalı.

Hepsinin olduğu gibi, başka bir çok konuda olduğu gibi onların da bu konuda da "yapmadıkları" ya da "yapamadıkları" var. Bunları o görüşme sırasında söz konusu derneğin yöneticilerin de dile getirdiğini umuyorum. Kanımca bu noktaları da açık ve içtenlikle ortaya koymak ve tamamlamak gerekir.

* * *

Kamu görevlilerinin yetkili ve sorumlularının birer haber kaynağı olarak, yaşanan olaylarla ve yapılanlarla ilgili olarak, gereken bilgileri medya temsilcileri aracılığıyla toplumla paylaşmaları, olan biteni doğru bir şekilde, gerçekleri dile getirerek, içtenlikle ve açıklıkla, üstelik zamanında ve tümüyle ortaya koymalarıdır.

İkincisi sağlık hizmet organizasyonunun her düzeyinde "toplumun gerçeklere dayanacak şekilde ve doğru bilgilendirecek" bir şeffaflığın yani "görünürlüğün" sağlanıp sağlanmadığıdır.

Üçüncüsü de kamu görevlilerinin önemli sorumluluklarından birisi olan "medya aracılığıyla ve doğrudan" toplumla ilişki kurma konusunda "yeterince bilgilendirilmeleri ve bu konuda eğitilmeleri"dir.

Özellikle yönetsel konumlarda olanların bu konuda gerçekten donanımlı ve yetkin olmalıdırlar. Birçok başka eksikliğin yanında "yakınılan konuyla ilgili dördüncü bir nokta da "habercilerin sağlık haberciliği konusundaki uzmanlaşma süreçlerine" yönelik olarak kurumsal "katkı, katılım ve üzerine düşeni yerine getirip getirmedikleri" gerçeğidir.

Tabii bir de doğrudan görevleri vardır bakanlığın: Bakanın bu görüşmedeki "tıbbi açıdan hiçbir geçerliliği olmayan yöntemlerin halka tedavi olarak tanıtılmasına" yönelik televizyonlardaki programları eleştirisi ve tepkisi, "Adamın mesleği şarlatanlık. Mesleği şarlatanlık olanla mücadele edemezsin. ''Bunun verdiği acı sudan babam iyi oldu' diyor. Tıpta alternatif tedavilerin de delile dayandırılması gerekir. Tabip örgütlerine de bu konuda büyük görev düşüyor" şeklindeki sözleri dikkâtle değerlendirilmeli ve sorgulanmalıdır.

Hekimin hangi ilacı ne kadar ve nasıl yazabileceğine bile "müdahil" olabilen, muayenehanesinin nasıl düzenleneceğini belirleyen bir "düzenleyici olarak" yetkili konumdaki bakanlık bu konuda da bir şeyler yapmış olmalıdır. Ama yaptıklarına dair bilgiyi vermemesi, onun yerine "tabip odaları"nı sorgulaması, bu konudaki iletişim ve ilişkinin "tek yanlı", "taraflı" ve "eksik" olduğunun somut bir kanıtıdır.

Herkesin söylemesi ve gereğini yapması gereken doğru cümle şudur: "Daha iyi, doğru ve sağlıklı bir 'sağlık medyası' için ben ne yapmalıyım?" Bunu söylediğimiz gün daha sağlıklı bir "sağlık medyamız" olacaktır.

(1) http://www.saglikaktuel.com/haber/bakan-akdag-saglik-muhabirleri-deneyimli-olmali-13866.htm


Yayınlandığı Site: İstanbul - BİA Haber Merkezi

2 Eylül 2010 Perşembe

Sağlık İçin Medya, Medya İçin Sağlık (IX-2012) Kitap İçeriği-Yazı başlıkları


no

tarih

başlık
konu
355
05.01.2012
“bakan” değil “gören” gerek!
eleştiri
356
12.01.2012
“yeşil kart”ın devrilmesi!
hak haberciliği
357
19.01.2012
sağlıkta dönüşümün “yaratıcısı” kim?
eleştiri
358
26.01.2012
“kamu ve kişi yararı”na karşı!
eleştiri
359
09.02.2012
çağatay güler’in derlediği ‘yeni tıp sözlüğü’ yayınlandı
bilgilendirme
360
16.02.2012
“sağlıkta dönüşüm” veremi çözemedi
hak haberciliği
361
23.02.2012
“sağlık hakkı meclisleri” toplanıyor
örgütlenme
362
01.03.2012
nakiller kimin için, ne uğruna?
hak haberciliği
363
08.03.2012
“yasemin karadağ”ın farkında mısınız...
cezaevi ve sağlık
364
15.03.2012
memleketten “sağlık ve tıp” manzaraları
eleştiri
365
22.03.2012
sağlıkta “para ödeme”nin işlevi ne?
bilgilendirme
366
29.03.2012
“hak temelli” habercilik, 
hak haberciliği
367
05.04.2012
12 eylül’le her alanda hesaplaşılmalı
temel ilkeler
368
12.04.2012
dünya tabipleri türkiyeli meslektaşlarının yanında
örgütlenme
369
19.04.2012
ölümün ardındaki gerçekler ve sorumluları
hak haberciliği
370
26.04.2012
örgütlü olmak, örgütüne sahip çıkmak
örgütlenme
371
03.05.2012
sağlıktaki  “şiddet”e medyanın etkisi
şiddet
372
10.05.2012
hak ihlâli henüz hizmet almadan başlıyor
hak haberciliği
373
17.05.2012
cezaevlerinde sağlığın durumu?
cezaevi ve sağlık
374
24.05.2012
hepimizin hakkı ve ihtiyacı: açıklık, şeffaflık, doğruluk
temel ilkeler
375
31.05.2012
kürtaj, sezeryan ve sağlık hakkı
hak haberciliği
376
07.06.2012
“çocuklara kıymayın efendiler!”
hak haberciliği
377
14.06.2012
“kürtaj hakkı ya da ölüme davetiye çıkarmak!”
hak haberciliği
378
21.06.2012
“sekiz hasta öldü” duyduk mu?
hak haberciliği
379
28.06.2012
“üç” yıl daha, zorunlu mahpusluk!
hak haberciliği
380
06.07.2012
olumsuz sonuçları öngörüldü mü?
temel bilgiler
381
12.07.2012
sağlık reformu “para almayı” sürdürüyor?
eleştiri
382
19.07.2012
yalnız tanı ve tedaviyle “sağlıklılık” sağlanmıyor!
eleştiri
383
26.07.2012
sağlıkçıların “küresel” eylemliliği
örgütlenme
384
04.08.2012
“insancıl bir tıp için”
bilgilendirme
385
09.08.2012
sağlıkta “son” skandal: yoksula ayrımcılık!
hak haberciliği
386
16.08.2012
sigarada gerçek bir “dönüşüm”
temel bilgiler
387
06.09.2012
dağlarda ve kırlarda sağlığın durumu
hak haberciliği
388
13.09.2012
‘dağlarda ve kırlarda sağlığın durumu’na “zeyl”
hak haberciliği
389
20.09.2012
“sağlıkta şiddet son bulsun”
şiddet
390
27.09.2012
“aklın öngördüğünde buluşmak”
temel ilkeler
391
04.10.2012
sağlık, salgın ve bilgilenme hakkı
hak haberciliği
392
11.10.2012
‘hak’kın gereğini yerine getirmek!
temel bilgiler
393
18.10.2012
ab ilerleme raporu ve sağlık
temel bilgiler
394
25.10.2012
sağlık hizmetinde “sunan ve yararlananların” işbirliği
temel bilgiler
395
01.11.2012
henüz vakit varken... 
temel bilgiler
396
08.11.2012
hastaneleri yönetenler değişti, biliyor musunuz?
eleştiri
397
15.11.2012
geleceğin hekimlerine yeni ders: “toplumcu tıp”
temel bilgiler
398
22.11.2012
çocuğun sağlığı her koşulda güvencede olmalı
hak haberciliği
399
29.11.2012
mahremiyet ve “kanunsuz” uygulamalar
hak haberciliği
400
06.12.2012
“başvuru hakkı” hasta haklarının temel bir unsurudur! 
temel bilgiler
401
13.12.2012
“yaşamı savunmak” için başka yapılacaklar var! 
temel bilgiler
402
20.12.2012
sağlık hizmeti düzenli ve sürekli izlenmelidir...
temel bilgiler
403
27.12.2012
“mahremiyet ihlâlleri” konusunda yapılması gerekenler!
hak haberliği

Sağlık İçin Medya, Medya İçin Sağlık (VIII-2011) Kitap İçeriği-Yazı başlıkları


NO

TARİH

BAŞLIK
KONU
304
06.01.2011
Acil “tanı ve tedavi” hizmetleri parasız mı? -II-
Temel İlkeler
305
08.01.2011
Dil ve Sağlık, Yeniden...
Temel İlkeler
306
13.01.2011
Acil “tanı ve tedavi” hizmetleri parasız mı? -III, IV-
Temel İlkeler
307
27.01.2011
“Sağlık Medya İlişkileri” paneli...
Habercilik
308
03.02.2011
“Kuşpalazı”ndan ölmek ya da “yaşama sırası”…
Örnekler
309
10.02.2011
Yasa yapıcılar “tanı ve tedavi” işleminin tıbbi ve etik kurallarını da bilmeli...
Temel İlkeler
310
17.02.2011
“Kamu yararı ve hizmetin gerekleri…”
Temel İlkeler
311
24.02.2011
Sağlığa açılan “pencere” oradan uzanan bir “el”...
Örnekler
312
03.03.2011
“Sağlığa harcanan para arttı!..” Kim ödedi? Nasıl ve ne pahasına?
Hak haberciliği
313
10.03.2011
“Çok ses tek yürek” olmak için alanlara!... 
Örnekler
314
17.03.2011
“Çok ses tek yürek” olunmasını istemiyorlar!.. 
Hak haberciliği
315
24.03.2011
Bir ikâmetin varsa “vatandaşsın ve eşitsin!”
Hak Haberciliği
316
31.03.2011
“Sağlık” mı, “kâr” mı? Sağlık kimin derdi?
Temel İlkeler
317
07.04.2011
“Yoğun bakım” demek yoğun para kazanmak olunca...
Örnekler
318
14.04.2011
Halkın “Sağlık Hakkı”na sahip çıkmak için
Temel İlkeler
319
21.04.2011
Başvuru hakkını kullanmak
Temel İlkeler
320
28.04.2011
Bu ne acayip bilmece...
Örnekler
321
05.05.2011
“Sağlık haberciliği”nde yanlışların önüne geçmek için
Haber yazımı
322
12.05.2011
Mahkeme kararları uygulanmıyor...
Örnekler
323
19.05.2011
Yalnız “Onur”u yargılamak yetmez!..
Hak haberciliği
324
26.05.2011
HIV/AIDS için yapılması gerekenler...
Temel İlkeler
325
26.05.2011
Tek bir kişi bile sağlıklı değilse, hiç kimse sağlıklı sayılamaz!..
Temel İlkeler
326
02.06.2011
Bir “afiş” ve bir “haber”; “doğru” hangisi?
Örnekler
327
09.06.2011
Hekim emeğinin daha rahat sömürülmesi için...
Hak Haberciliği
328
16.06.2011
“10 İstek” kimin isteği ya da istemeyenler kimler?
Temel İlkeler
329
23.06.2011
CHP Seçimi Kazansaydı Sağlığımız Ne Olurdu?
Temel İlkeler
330
30.06.2011
“Cep Telefonundan Uzak Durun”
Genel Kaynaklar
331
07.07.2011
“Hastanede Ölenden Ücret Alınmayacak” mış?
Hak haberciliği
332
14.07.2011
“Ceza”nın uygulanması için sağlıklı olmak gerekir!
Temel İlkeler
333
21.07.2011
Hekimlerin “mesleki sorumluluk sigortası”nda değişiklikler
Örnekler
334
04.08.2011
Oruç ve “sağlıklı medya”
Temel İlkeler
335
11.08.2011
“Meslek hakkının ihlâli sürüyor!”
Örnekler
336
18.08.2011
Aşı Yaptırmamak Hak mı?
Temel İlkeler
337
25.08.2011
“Mahremiyet” de bir hasta hakkıdır!
Temel İlkeler
338
01.09.2011
Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur
Temel İlkeler
339
08.09.2011
Uzun Tatillerde Sağlık Hizmetine Ulaşma
Temel İlkeler
340
15.09.2011
Yasakçı Zihniyet ve Toptancı Çözüm
Hak haberciliği
341
22.09.2011
Yabancı Hekime “Evet!”
Temel İlkeler
342
29.09.2011
Aile hekiminizle tanıştınız mı?
Örnekler
343
06.10.2011
Sağlık Alanı Kapitalizmin İşgali Altında
Temel İlkeler
 344
13.10.2011
Sağlık Bakan’ının Sorularına Yanıtlarım
Örnekler
345
20.10.2011
Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Herkesin Hakkıdır!
Temel İlkeler
346
27.10.2011
Sağlık ve Hasta Hakları için Yapılacak Çok İş Var!
Hak haberciliği
347
03.11.2011
Sağlığa “tağyir ve tebdil veya ilga” kararnamesi
Hak haberciliği
348
10.11.2011
Sağlığın Sorumlularından “Gurur” Duyuyor muyuz?
Örnekler
349
17.11.2011
Sağlıkla geldiler, sağlıkla gidecekler!..
Örnekler
350
24.11.2011
Başlangıç noktası: “Özgürlük ve Bağımsızlık”
Temel İlkeler
351
01.12.2013
“sağlıkta dönüşüm”ün gerçek yüzü 
Temel İlkeler
352
08.12.2011
“sağlık bütçesi”ni anlamak için
Temel İlkeler
353
21.12.2011
doğruları söyleyen “diken” sayılsa da söylenmeli!
Temel İlkeler
354
31.12.2011
2011’de sağlığın sağlığı
Örnekler